Problemhundskonsult

Problembeteender hos hund kan se olika ut men det de har gemensamt är att hunden inte mår bra pga sitt/sina problem beteende/en.
För att riktigt veta görs en utredning då orsaken till problembeteender kan se olika ut, hos olika individer.
Det jag gör är att försöka hitta orsaken och arbetar med det och inte enbart på symtomen.
Arbetar man med enbart symtomerna försvinner inte orsaken utan kan istället göra att ett nytt problem dyker upp eller att ursprungs orsaken endast lägger sig i vila för att sedan dyka upp igen.
I mina utredningar görs först en intervju med dig/er som ägare i hemmiljö för att även få se hunden i dess miljö.
Jag gör sedan en analys och en anpassad träningplan för just er där vi från grunden arbetar oss framåt, från orsak till symtom.
Vi träffas sedan under ett antal gånger och går igenom träningplanen steg för steg och i hundens takt.
En problemhundsutredning kan ta tid och måste få göra det. 
Här bredvid kan ni läsa om olika problembeteeder som kan finnas.
Känner ni er träffad på någon av dessa punkter, tveka inte att höra av er!
Skicka hellre ett mail för mycket, kanske det är så att just erat problem går att lösa med hjälp av kortkonsultation.

Kostnad för utredning: 2000:- /sammanlagt 3 träffar. Intervju och 2 träningsträffar/2tim per gång.
                                                  2400:-/ sammanlagt 4 träffar. Intervju och 3 träningsträffar/2tim per gång.
Kostnad för kortkonsultation: 1200:- / 1 träff+träningsprogram/2tim.
Online hjälp: 900:- /coaching+träningsprogram/näthjälp!   
Återträff: 150:-/tim.
Figurant hund/människa: 100:-/tillfälle.
Avboknings avgift: Avbokning ska ske 24tim innan bokad träff annars blir det avboknings avgift på 500:-.
Reseavgift: Över 3mil/25kr extra per mil.
Alltid betalning i förväg!


Jag räknar alltid med minst 8 timmar då jag gör analys och träningsprogram vid utredning och 6 timmar vid kortkonsultation! 


 

Problembeteender

Aggressionsproblem: Aggression mot andra hundar, mot människor, vid hantering, koppelaggression m.m
Rädsleproblem: rädsla mot andra hundar, andra människor, ljudrädsla, rädsla för att bli lämnad ensam, rädsla för att åka bil, hastiga rörelser, veterinär m.m
Jaktproblem: jagar något den inte ska jaga, jagar solkatter, bilar, joggare, barn m.m